Hellesnesevise meldinger

Wednesday, November 22, 2006

Gratis kollektivtrafikk er lønnsomt

Det er deprimerende å lese hvor lite visjonære trafikkforskerne ser ut til å være. Som svar på SVs glimrende forslag om å utrede gratis kollektivtrafikk i Oslo, hevder Jon Terje Bekken ved Transportøkonomisk Institutt at det ikke vil gå, fordi kollektivnettet ikke vil ha stor nok kapasitet, og politikerne ikke vil bevilge nok penger til driften.

Det Bekken ikke tenker på er alle de samfunnsmessige besparelsene ved et slikt prosjekt. Det er opplagt at en overgang fra privatbil til kollektivtransport vil føre til mindre belastning på vegnettet, og dermed mindre behov for voldsomme investeringer i nye veger. Videre vil det føre til reinere luft i byen, og dermed færre som sliter med helseplager pga forurensing. Sist men ikke minst er kollektivtransport beviselig mye tryggere enn privatbil, noe som vil innebære færre ulykker. Færre ulykker vil være bra både fordi det sparer mennesker for lidelse, men også fordi det sparer det offentlige for penger til sykehusbehandling.

En seriøs utredning av gratis kollektivtrafikk må ta med alle slike spørsmål. Jeg er ikke i tvil om at det vil være svært samfunnsmessig økonomisk lønnsomt å innføre gratis reise med trikk, buss og t-bane. La oss tenke nytt og miljøvennlig nå – gi forslaget en sjanse!

4 Comments:

 • Et deilig forslag!

  Her er forresten en god artikkel av Camilla Bakken Øvald i Radikalt Økonominettverk.

  By Anonymous divine bitch, at 5:39 AM  

 • Litt de samme tankene Trond Andresen gjorde seg i denne eldre artikkelen:
  http://www.omicronline.org/site/archives/00000025.shtml

  Ett tre vilkår må være oppfylt før en virksomhet overføres til fellesøkonomien:

  (1) Produktet (eller tjenesten) må være slik at folk ikke overforbruker, sjøl om det er gratis for brukeren.

  (2) Produktet blir etterhvert så enkelt å masseprodusere (p.g.a. den tekniske utviklinga) at det spiller svært liten rolle om noen forbruker mer enn nødvendig av det, hvis det blir gratis.

  (3) Miljø- og samfunnsbevisstheten i befolkninga må være slik at folk ikke overforbruker sjøl om produktet/tjenesten er gratis.

  Lokal kollektivtransport dekkes allerede av det første, og burde være helt uproblematisk å ta ut av pengeøkonomien.

  Forøvrig: Om du hadde problemer med å høre teksten på Globkonf, Pål, har du en ny sjanse her:
  http://www.omicronline.org/site/archives/00000185.shtml

  By Blogger Ronny K, at 11:04 AM  

 • I will not concur on it. I think polite post. Specially the appellation attracted me to review the whole story.

  By Anonymous Anonymous, at 3:12 AM  

 • Amiable dispatch and this post helped me alot in my college assignement. Say thank you you seeking your information.

  By Anonymous Anonymous, at 12:59 AM  

Post a Comment

<< Home